om föreningen

OM FÖRENINGEN

Ett av villkoren för att få bygga ett eget hus i stadens regi var att vi bildade en s.k. ekonomisk förening som skulle svara för underhåll, skötsel och belysning av vår egen gata samt andra gemensamma anordningar.


Under den mest hektiska byggnadstiden kallades vi av dåvarande Småstugebyrån till ett möte för att bilda föreningen. Detta möte hölls i december 1961. Samtliga 69 husägare inom kvarteret blev automatiskt och ovillkorligen medlemmar i denna förening.


Den 27 september 1989 ombildades föreningen till Sädeskornets samfällighetsförening.