området

OMRÅDET

Glanshammarsgatan ligger i Hagsätra/Ormkärr, Stockholms kommun. Området ligger på gränsen till Huddinge kommun. Närhet till med milsvida skogar och Älvsjöbadet och ett levande centrum.


Fastigheterna i området uppfördes av småstugebyrån (dagens Småa). Med byggstart 1961. Totalt 69 st fastigheter uppdelat på 17 radhus längor.


Området utformades som ett D av radhuslängorna med garagelängor på långsidan och skog på övriga sidor. Detta skapar ett stort barnvänligt lekområde (bilfritt) i närheten av området.


De första familjerna flyttade in under 1962. Sedan har området fått växa upp till ett prunkande grönt område med stor barnvänlighet och lummig atmosfär.