nyheter

AKTUELLT

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev februari

Publicerad 1 mars, 2021


Fiber
Arbetet fortsätter och tyvärr råkade Kabelgruppen skära av en elkabel så en länga blev
utan ström under några Emmar. Markeringsband saknades samt att kabeln låg grundare
än vad som krävs. Ellevio åtgärdade felet utan kostnad för samfälligheten.
Enligt IpOnly ska informaEon om start för fiberanvändning delas ut inom en vecka.


Årsstämman

Styrelsen försöker fortfarande lösa formen på stämman men det lutar åt digitalt på
samma sätt som extrastämman om markupplåtelseavtalet men där fanns det enbart en
fråga att ta ställning till vilket underlättade.
Påminner också att tiden för att skicka in motioner har gått ut.


Vattentryck

Stockholm Vatten och Avfall har mätt trycket utanför området till 2.1bar vilken enligt dom
är lågt men inte tillräckligt lågt för att dom ska anse sig behöva göra något åt det.


Relining avlopp

Publicerad 12 september, 2020


Arbetet med avloppsrenoveringen som pågick under våren avslutades under semestertider och allt
ska vara återställt.

Trots en del strul så hoppas vi att alla är nöjda med arbetet.


Tyvärr höll inte budgeten utan överskreds med strax under 300,000kr. Anledningarna var flera
ökade kostnader för bla. alla gropar som vidgades, fräsning av rör och extra städning av
dusch/wcvagn.


Material om hur vi ska sköta våra rör samt nya anslutningar mot infodrade ledningar från Aarsleff
är bifogade med detta nyhetsbrev. Vänligt läs detta eftersom vi nu har plaströr och inte längre
gjutjärn!


Anslutning mot infodrade ledningar.pdf

Drift- och underhållsinstruktion Sff Sädeskornet.pdf


Vidare påminner vi om att vissa hus fortfarande har dåliga rör som ansluter till stammen och vi
uppmanar frivilliga att ta tag i jobbet att ta fram offerter att göra jobbet. Alternativt att berörda
hushåll tar tag i problemet själva.

Parkering

Publicerad 12 september, 2020


Parkeringsbolaget kommer börja patrullera igen inom kort.


Parkeringstillstånd krävs på alla markerade platser i området, även utanför garagen.


Styrelsen kommer beställa nya parkeringstillstånd då dom vi har nu går ut vid nyår.PARKERING

Parkeringssituationen är ansträngd. Använd i första hand garaget.

Det finns även "dubbelparkeringar" som används om man äger fler bilar i hushållet.

 

Det gäller fortsatt parkeringsförbud i hela området och det är tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor med tillstånd helt synligt.

 

Om man önskar överklaga en kontrollavgift så gör man det direkt till p-bolaget.

 

www.pservice.se

KONTAKT

Är det något du vill ha med på hemsidan?

Klicka här för att skicka ett mail till hemsideansvarig.