nyheter

AKTUELLT

GRANNSAMVERKAN

Nyhetsbrev augusti

Publicerad 1 september, 2021


Laddning av elbilar
Styrelsen får frågan om laddstolpar för elbilar med jämna mellanrum och trots uteblivet
intresse från medlemmar om en ekonomisk förening ska vi undersöka möjligheten att
stärka elkapaciteten i garagen. Notera att det i nuläget ej är tillåtet att ladda elbilar i
garagen.


Loppis i området
Söndagen 5/9 (kl 11-15) kommer det vara loppis i området. Även om styrelsen inte ligger
bakom förslaget tycker vi det är roligt med aktiviteter i området och hoppas att många är
med och bidrar till det roliga. Notera att alla säljer på egen tomt och att gatan ej får
blockeras utan räddningsfordon måste kunna komma fram.


Höststädning
Årets höststädning kommer ske lördagen 13 november kl 10.00. Som vanligt kommer
containrar vara på plats och vi hoppas på bra väder och uppslutning.


Parkeringsförbud
Vi vill på förekommen anledning påminna om att det råder parkeringsförbud på gatan i
området.Promenadloppis

Publicerad 18 augusti, 2021


PARKERING

Parkeringssituationen är ansträngd. Använd i första hand garaget.

Det finns även "dubbelparkeringar" som används om man äger fler bilar i hushållet.

 

Det gäller fortsatt parkeringsförbud i hela området och det är tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor med tillstånd helt synligt.

 

Om man önskar överklaga en kontrollavgift så gör man det direkt till p-bolaget.

 

www.pservice.se

KONTAKT

Är det något du vill ha med på hemsidan?

Klicka här för att skicka ett mail till hemsideansvarig.