styrelsen

STYRELSEN

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholms kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledarmöten och 1-2 suppleant.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.

Stämman utser ordförande bland ledarmöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

 

Styrelsen består av följande personer:

 

Ordförande

Stina Bäckström

Glanshammarsgatan 166

stina@sadeskornet.se

 

Kassör

Karin Ringström

Glanshammarsgatan 229

karin@sadeskornet.se

 

Sekreterare

Fredrik Egeberg

Glanshammarsgatan 155

fredrik@sadeskornet.se

 

Ledamot

Christer Thomsson

Glanshammarsgatan 219

christer@sadeskornet.se

 

Ledamot

Malin Eriksson

Glanshammarsgatan 239

malin@sadeskornet.se

 

Suppleant

Jenny Odhammar

Glanshammarsgatan 137

jenny@sadeskornet.se

 

Suppleant

Adam Yezelkal

Glanshammarsgatan 177

adam@sadeskornet.se