Historia

HISTORIA

Nybyggarliv i Hagsätra på 1960-talet


Källa: Alva Skoglund


Ungdom och framtidstro. Utbildningen avklarad. Fast anställningar nygifta med nyfödd son. Första bilen inköpt. Byggnadsplanering av eget hus. Så såg livet ut för vår familj. Andra världkrigets år med ransoneringar och inskränkningar i livsföringen började blekna bort. Sverige som förskonats från krigets förödelse, kunde gra nytta av en oskadad industri. Alla hjul i produktionen snurrade för fullt. Detta resulterade i högkonjunktur. Människorna längtade efter allt nytt; bilar, båtar, tvättmaskiner, frysskåp, TV, Lp-skivor, nylon och plastprodukter. Listan kan göras hur lång som helst.


För vår familj betydde samhällsutvecklingen en underbar start i livet. Allt var möjligt. Vi fick bra arbeten och god lön. Skatterna var låga. Vi fick båda anställning i Huddinge kommun. Vi bodde då i Södertälje blev därför aktuellt att finna bostad nära arbetsplatsen. Bostadsbristen var besvärlig. Eftersom vi stått anmälda i småstugebyråns självbyggerikö, fick vi erbjudande att bygga ett radhus i Hagsätra.


Ännu i slutet på 1950-talet tog Söderortsbebyggelsen utmed Huddingevägen slut vid huset Leipzig i Örby. Endast Älvsjöbladet hade tillkommit år 1938. I övrigt var det mest skog och höga bergknallar mot Huddinge-gränsen. Av gammal bebyggelse i denna trakt fanns några bostäder tillhörande Älvsjö gård: torpet Ormkärr, Hagsätra, Bjursätra och Rågsved.


Höghusbebyggelsen i Hagsätra centrum startade i slutet av 1950-talet. Stadsdelen Hagsätra fick sitt namn efter torpet med samma namn. Den del av Hagsätra som byggdes på västra sidan om Huddingevägen fick namnet Ormkärr efter torpet Ormkärr. Invånarantalet förändrades snabbt från 1950-talets slut. År 1959 när utbyggnaden hade startat bodde cirka 1000 människor i Hagsätra området. År 1965 var innevånarantalet uppe i cirka 11000 personer.


Småstugebyrån öppnade två områden för självbyggeri. Det ena som fick kvartersnamnet Sädeskornet omfattade 69 radhus. Förberedelsearbetena för kvarteret

Sädeskornet med gator och ledningsdragningar tog sin början år 1960. På våren 1961 blev de som stod i småstugebyråns självbyggerikö kallade att bese området och att kunna teckna sig för en tomt. Vi väntade tåligt fram till sommaren, då vi blev kallade till kontraktsskrivning.


Strax därefter gällde det att dra på sig blåstället och börja mura upp väggarna av lättbetongblock. Under juli och augusti ”växte” det två våningar höga radhuset upp.