Grannsamverkan

GRANNSAMVERKAN

Nu har föreningen gjort en nystart av Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.


Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har god uppmärksamhet på vad som händer i området.


Om du märker något som avviker från det normala ring polisen på nummer 11414.


Om du upptäcker ett pågående eller nära förestående brott ring 112.


Vi som deltagit i Polisens utbildning är Christer Thomsson (nr. 219), Karin Ringström (nr:229) och Malin Eriksson (nr:239).


Om du vill vara med som kontaktombud eller nå oss kan du använda mailadressen grannsamverkan@sadeskornet.se