valberedning

VALBEREDNING

Om du är intresserad av styrelsearbete eller nån annan funktion i föreningen är du välkommen att kontakta valberedningen.

 

Valberedning

Hans Alsmo

Glanshammarsgatan 233

valberedning@sadeskornet.se

 

 

Valberedning

Bengt Langels

Glanshammarsgatan 173

valberedning@sadeskornet.se