avgifter

AVGIFTER

Samfällighetsavgiften är 14000 kr per år och uppdelat på fyra delbetalningar

 

(31 december, 31 mars, 30 juni och 30 september).

 

Samfällighetsavgiften ska bland annat täcka utgifter för snöröjning, löpande skötsel av gata, garage, administration, gatubelysning, vatten och avlopp samt avsättning för reparations- och underhållsfond.