Vattenavstängning

VATTENAVSTÄNGNINGAR

Alla hus har individuella avstängningsventiler. Detta betyder att var och en kan stänga av kallvattentillförseln till sitt eget hus och behöver inte kontakta den husägare som har avstängningsventilen för hela radhuslängan för att stänga av vattnet. Denna avstängning behöver bara användas om en läcka skulle uppkomma på själva kallvattenstammen.

 

Nedan är en tabell som visar var avstängningsventilen finns för respektive radhuslänga och hur många radhus som stängs av respektive avstängningsventil. Det är nämligen så att en del längor ligger i serie med varandra och detta betyder i vissa fall att avstängning av den första längan i serien också stänger för de efterföljande längorna. Det finns också två huvudavstängningsventiler, i nr 215 och 245 som stänger av för 47 respektive 22 av våra radhus. Dessa ventiler stänger alltså av tillförseln av kallvattnet från Stockholm Vatten helt och hållet. Se bifogad ritning där avstängningsventilerna för varje länga och huvudavstängningarna är markerade.

 

I 215 och 245 sitter våra gemensamma vattenmätare. I 215 finns det fyra olika avstängningsventiler. En för avstängning av längan 209-215 (vilket också stänger för 201-207 och 193-199), en för avstängning av 143-191 och 217-237 (notera att denna inte stänger för 193-215), samt två avstängningsventiler, en på vardera sidan av vattenmätaren och var och en av dessa stänger för 143-237. Att det finns en på var sida om mätaren är också för att man skall kunna byta vattenmätaren.

 

Medlemmar som bor på                             Stänger av för vatten på                                        (Klicka på bilden för att öppna en pdf)

Glanshammarsgatan nr:                            Glanshammarsgatan nr:

 

107-111                                                111

113-123                                                113

125-129                                                125

131-135                                                131 notera: stänger även för 137-141

137-141                                                137

143-149                                                149

151-157                                                157 notera: stänger även för 143-149

159-167                                                159

171-177                                                177

179-185                                                179 notera: stänger även för 187-191

187-191                                                187

193-199                                                197

201-207                                                207 notera: stänger även för 193-199

209-215                                                215 notera: stänger även för 193-207

217-225                                                217 notera: stänger även för 227-237

227-237                                                227

239-245                                                245

 

107-141                                                245 notera: huvudavstängningskran

239-245                                                245 notera: huvudavstängningskran

143-237                                                215 notera: huvudavstängningskran