sotning

SÄDESKORNETS

samfällighetsförening

SOTNING

Har du en eldstad som du bara eldar i då och då och inte för att huvudsakligen värma upp huset så ska sotning ske vart fjärde år.

 

Företaget som sköter sotningen hos oss, om man inte har ansökt om dispens, är:

 

Lars Sundström AB

08-663 47 15.

info@sotarenstockholm.nu

 

 

Företaget som gör brandskyddskontroll i vårt område är:

 

Skorstensfejarna LJ AB

08-410 88 590

info@skorstensfejarna.se

 

Mer information om tidsfrister och byte av sotare finns här.

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/

Copyright © All Rights Reserved